Euroopa Kohus

Luxembourgis asuv Euroopa Liidu Kohus tõlgendab ELi õigust, et tagada selle ühesugune kohaldamine kõigis ELi liikmesriikides, ning lahendab õigusvaidlusi liikmesriikide valitsuste ja ELi institutsioonide vahel. Teatavatel juhtudel võivad kohtu poole pöörduda ka üksikisikud, ettevõtjad või organisatsioonid, et võtta meetmeid ELi institutsiooni vastu, kui neil on alust arvata, et viimane on nende õigusi rikkunud.

Suurem osa kohtu talitustes töötavast personalist värvatakse sellel veebisaidil avaldatud avalike konkursside reservnimekirjadest. Siiski võib kohus teatavatel juhtudel kasutada ajutisi töötajaid või lepingulisi töötajaid abiülesannete täitmiseks. See kehtib kõigi institutsioonide kohta.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Liidu Kohus

Praktika liik: Praktika
Description

Ülikooli lõpetanud, kellel on kraad õigusteaduses või politoloogias

Kes võivad kandideerida: ülikooli lõpetanud, kellel on kraad õigusteaduses või politoloogias (rõhuga õigusteadusele)
Kestus: 5 kuud
 

Lisateave: Lisateave Euroopa Liidu Kohtu pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Liidu Kohus

Praktika liik: Praktikavõimalused lingvistidele
Description

Äsja kvalifikatsiooni omandanud konverentsitõlgid

Kes võivad kandideerida: äsja õpingud lõpetanud konverentsitõlgid, kellel on konverentsitõlke diplom
Kestus: 10–12 nädalat

Lisateave: Lisateave Euroopa Liidu Kohtu pakutavate praktikavõimaluste kohta