Euroopan unionin tuomioistuin

Luxemburgissa toimiva Euroopan unionin tuomioistuin tulkitsee EU-lainsäädäntöä ja varmistaa, että sitä sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa. Se myös ratkaisee EU-maiden ja EU-toimielinten välisiä riita-asioita. Tietyissä tapauksissa myös yksityishenkilöt, yritykset ja organisaatiot voivat viedä asioita EU:n tuomioistuimeen, jos ne katsovat, että jokin EU-toimielin on rikkonut niiden oikeuksia.

Suurin osa tuomioistuimen henkilöstöstä rekrytoidaan EPSOn sivustolla julkaistavien avoimien kilpailujen varallaololuetteloista. Joihinkin tehtäviin otetaan myös väliaikaisia toimihenkilöitä tai avustavia tehtäviä hoitavia sopimussuhteisia toimihenkilöitä. Tämä koskee kaikkia toimielimiä.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Euroopan unionin tuomioistuin

Harjoittelun tyyppi: Työharjoittelu
Description

Oikeustieteen tai valtiotieteen korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on oikeustieteellinen tai valtiotieteellinen (oikeusalaan painottuva) korkeakoulututkinto
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Harjoittelupaikka: Luxemburg (Luxemburg)
Lisätietoja: Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan unionin tuomioistuimessa

Euroopan unionin tuomioistuin

Harjoittelun tyyppi: Kielialan harjoittelu
Description

Vastavalmistuneet konferenssitulkit

Kohderyhmä: vastavalmistuneet konferenssitulkit
Harjoittelun kesto: 10–12 viikkoa
 

Harjoittelupaikka: Luxemburg (Luxemburg)
Lisätietoja: Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan unionin tuomioistuimessa