Eiropas Savienības Tiesa

ES Tiesa, kuras mītne atrodas Luksemburgā, interpretē ES tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka tos visās ES valstīs piemēro vienādi, un izšķir juridiskus strīdus starp valstu valdībām un ES iestādēm. Noteiktos apstākļos Tiesā var vērsties privātpersonas, uzņēmumi un organizācijas, iesniedzot prasību pret ES iestādi, kas, viņuprāt, pārkāpusi viņu tiesības.

Lielāko daļu Tiesas personāla pieņem darbā no atklāto konkursu rezerves sarakstiem, kas publicēti šajā tīmekļa vietnē. Tomēr atsevišķos gadījumos Tiesa var nodarbināt pagaidu darbiniekus vai līgumdarbiniekus palīguzdevumu veikšanai. Tas attiecas uz visām iestādēm.

Prakse

Eiropas Savienības Tiesa

Prakses veids: Prakse
Description

Augstskolu beidzēji, kuriem ir grāds tiesību vai politikas zinātnēs

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji ar grādu tiesību vai politikas zinātnēs (uzsvars uz tiesību zinātnēm).
Ilgums: 5 mēneši
 

Sīkāka informācija: Vairāk par praksi Eiropas Savienības Tiesā

Eiropas Savienības Tiesa

Prakses veids: Prakses iespējas valodu speciālistiem
Description

Nesen diplomu saņēmuši tulki

Kas var pieteikties: diplomēti konferenču tulki, kuri nesen pabeiguši konferenču tulkošanas studijas.
Ilgums: 10-12 nedēļas

Sīkāka informācija: Vairāk par praksi Eiropas Savienības Tiesā