Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof van Justitie is gevestigd in Luxemburg en ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen. In bepaalde omstandigheden kunnen ook particulieren, bedrijven en organisaties zaken bij het Hof aanhangig maken als zij menen dat hun rechten door een EU-instelling zijn geschonden.

Voor het overgrote deel haalt het Hof zijn personeel van de reservelijsten na algemene vergelijkende onderzoeken die op deze website gepubliceerd worden. In sommige gevallen kan het Hof echter ook tijdelijke functionarissen of arbeidscontractanten voor ondersteunende taken in dienst nemen. Dit geldt voor alle instellingen.

Standplaatsen: 

Stage

Hof van Justitie van de Europese Unie

Soort stage: Stage
Description

Universitair afgestudeerden in de rechten of politicologie

Voor wie? Afgestudeerden in de rechten of politieke wetenschappen (met specialisatie rechten)
Hoe lang? 5 maanden
 

Meer informatie: Meer over stages bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

Hof van Justitie van de Europese Unie

Soort stage: Stages voor vertalers en tolken
Description

Pas afgestudeerde conferentietolken

Voor wie? Pas afgestudeerde conferentietolken
Hoe lang? 10-12 weken

Meer informatie: Meer over stages bij het Hof van Justitie van de Europese Unie