Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie sídli v Luxembursku a vykladá právo Únie s cieľom zaistiť, aby sa uplatňovalo vo všetkých krajinách EÚ rovnakým spôsobom a urovnáva spory medzi národnými vládami a inštitúciami EÚ. Takisto sa naň môžu, za určitých okolností, obrátiť jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie s cieľom podniknúť kroky voči inštitúcii EÚ, ak sa im zdá, že došlo k porušeniu ich práv.

Veľká väčšina zamestnancov v službách Súdneho dvora Európskej únie je prijatých z rezervných zoznamov z verejných výberových konaní zverejnených na tomto webovom sídle Súdny dvor Európske únie však môže za určitých okolností využiť dočasných alebo zmluvných zamestnancov. Platí to pre všetky inštitúcie.

Stáž

Súdny dvor Európskej únie

Druh stáže: Stáž
Description

Absolventi VŠ v odbore právo alebo politické vedy

Kto sa môže prihlásiť: absolventi VŠ v odbore právo alebo politické vedy (so zameraním na právo)
Trvanie: 5 mesiacov
 

Ďalšie informácie: Viac informácií o stážach na Súdnom dvore Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie

Druh stáže: Stáže pre lingvistov
Description

Čerství absolventi VŠ v odbore konferenčné tlmočníctvo

Kto sa môže prihlásiť: čerství absolventi VŠ s diplomom z odboru konferenčné tlmočníctvo
Trvanie: 10 – 12 týždňov

Ďalšie informácie: Viac informácií o stážach na Súdnom dvore Európskej únie