Evropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče kot neodvisni zunanji revizor EU skrbi za interese davkoplačevalcev EU. Sodišče, ki ima sedež v Luxembourgu, nima pravnih pooblastil, vendar si prizadeva izboljšati, kako Evropska komisija upravlja proračun EU. Sodišče tudi poroča o finančnem poslovodenju v EU.

Sodišče večino svojih uslužbencev izbere z rezervnih seznamov uspešnih kandiatov javnih natečajev, objavljenih na tem spletišču. V določenih okoliščinah lahko zaposli tudi začasne ali pogodbene uslužbence. To velja za vse institucije.

Pripravništvo

Sodišče Evropske unije

Vrsta pripravništva: Pripravništvo
Description

Univerzitetni diplomanti prava ali političnih ved

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti prava ali političnih ved (s poudarkom na pravu)
Trajanje: 5 mesecev


 

Več informacij: Več o pripravništvu na Sodišču Evropske unije

Sodišče Evropske unije

Vrsta pripravništva: Pripravništva za jezikoslovce
Description

Konferenčni tolmači začetniki

Kdo se lahko prijavi: konferenčni tolmači začetniki z diplomo iz konferenčnega tolmačenja
Trajanje: 10–12 tednov

Več informacij: Več o pripravništvu na Sodišču Evropske unije