EU-domstolen

EU-domstolen, som har sitt säte i Luxemburg, tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna. Även privatpersoner, företag och organisationer kan i vissa fall vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter.

De flesta av domstolens anställda rekryteras genom allmänna uttagningsprov. Ibland söks också tillfälligt anställda och kontraktanställda. Detta gäller alla institutioner.

Tjänsteorter: 

Praktik

EU-domstolen

Typ av praktik: Praktik
Description

Jurister och statsvetare

Vem kan söka? Personer med en högskole- eller universitetsexamen i juridik eller statsvetenskap (juridisk inriktning)
Hur lång är praktiken? 5 månader

Mer information: Läs mer om praktik vid EU-domstolen

EU-domstolen

Typ av praktik: Praktik för översättare och tolkar
Description

Nyutexaminerade konferenstolkar

Vem kan söka? Nyutexaminerade konferenstolkar med examen i konferenstolkning
Hur lång är praktiken? 10–12 veckor
 

Mer information: Läs mer om praktik vid EU-domstolen