(ENISA) Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra

Šī aģentūra, kas tika izveidota 2004. gadā, palīdz aktīvi garantēt tīklu un informācijas drošības (TID) augstu līmeni Savienībā, kā arī attīstīt TID kultūru sabiedrībā.

Prakse

(ENISA) Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra

Vieta(-as): Herakliona (Grieķija)
Līguma veids: Stažieri

Praktikantu programmā ENISA izmanto jaunu, entuziasma pilnu universitāšu beidzēju svaigo skatījumu un mūsdienīgās akadēmiskās zināšanas, lai bagātinātu savu ikdienas darbu.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas valstspiederīgie, kas beiguši augstākās izglītības studiju pirmo posmu un ieguvuši pabeigtas augstākās izglītības grādu vai līdzvērtīgu kvalifikāciju.

Ilgums: 3–12 mēneši 

Apmaksa: Jā. Aptuveni 1000 eiro mēnesī.

Sākuma datums: tiklīdz parādās vakance.