Od 30 marca 2017 r. można się zgłaszać do udziału w konkursie na administratorów!

To już niedługo! 30 marca 2017 r. rozpoczyna się rejestracja kandydatów do udziału w konkursie na administratorów, otwartym dla absolwentów uczelni wyższych.

W tym roku procedura rejestracji będzie się składać z dwóch etapów. Najpierw kandydaci zostaną poproszeni o potwierdzenie tego, że spełniają kryteria udziału w konkursie, i o zadeklarowanie znajomości języków UE. Następnie będą mogli wybrać preferowane języki dla poszczególnych testów i uzupełnić pozostałe rubryki zgłoszenia.

Więcej informacji będzie dostępnych wkrótce na stronie eu-careers.eu

 

Numer referencyjny: