Nov naslov za računalniško podprte teste v Bruslju