Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/12/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 93

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 14​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/12/2017 - 12:32
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/12/2017 - 12:35