Wstępne wyniki – drugi etap

Publikacja wyników wstępnych: 18/12/2017

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny: 93

Ocena zdolności – minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do etapu oceny: 14​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 18/12/2017 - 12:32
Data aktualizacji : 18/12/2017 - 12:35