Aktualizacje – Przepisy dotyczące dofinansowania kosztów podróży i pobytu

Począwszy od 2018 r. kompletny wniosek o dofinansowanie kosztów podróży i pobytu należy przesłać w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym odbył się test.

Więcej informacji na temat przepisów dotyczących dofinansowania kosztów podróży i pobytu można znaleźć w odpowiedziach na następujące najczęściej zadawane pytania: 
Jak ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży i pobytu?
Czy zwraca się koszty podróży?

Data publikacji: 09/03/2018 - 10:30
Update date: 09/03/2018 - 14:55