Μήνυμα προς όλους τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για τον διαγωνισμό AD5 του 2018 για πτυχιούχους

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω:

  • Διαθέστε αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσετε και να επικυρώσετε την αίτησή σας.
  • Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να ολοκληρώσετε το δεύτερο μέρος της αίτησής σας μέχρι τις 3/5/18 – 12:00 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Είναι δική σας ευθύνη να επικυρώσετε την αίτησή σας πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Η EPSO δεν μπορεί να δεχτεί αιτήσεις από υποψηφίους που δεν θα τηρήσουν την ορισθείσα προθεσμία.
  • Πρέπει να συμπληρώσετε το δεύτερο μέρος της αίτησής σας στη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα 2.
  • Οι ερωτήσεις προς την υπηρεσία επικοινωνίας της EPSO που θα σταλούν μετά τις 30/4/2018 ενδέχεται να μην απαντηθούν μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (3/5/2018 – 12:00 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
  • Είναι πλέον πολύ αργά για να ξεκινήσετε μια νέα αίτηση γι΄ αυτό τον διαγωνισμό. Μόνο οι υποψήφιοι που επικύρωσαν το πρώτο μέρος της αίτησής τους πριν από τις 10/4/2018 μπορούν να την ολοκληρώσουν.
Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/04/2018 - 14:48
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 20/04/2018 - 14:03