Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Ειδικοί στον τομέα των ΜΜΕ και της ψηφιακής επικοινωνίας – Διαχειριστής ιστότοπου

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 14/06/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 39

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 37​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/06/2018 - 14:55
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/06/2018 - 14:56