vedoucí odborník na aplikovanou molekulární epidemiologii