vedoucí programu EVD (programu zaměřeného na nově se objevující nemoci a nemoci přenášené vektory)