Kierownik ds. koordynacji programów dotyczących chorób