Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

За EPSO

Европейска служба за подбор на персонал Намиране на подходящи таланти за работа за ЕС

Основната мисия на EPSO е да отговаря на нуждите на институциите на ЕС за набиране на персонал, като подбира талантливи кандидати чрез конкурси за общ профил и специалисти. При изпълнението на тази цел EPSO действа като доверен посредник за намиране на съответствия между институциите на ЕС и висококвалифицираните специалисти и висшисти. Така службата допринася за изграждането на настоящата и бъдещата европейска публична служба.

Като междуинституционална служба EPSO отговаря за подбора на персонал главно за Европейския парламент, Съвета, Комисията, Съда на ЕС, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Службата за външна дейност, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните. Всяка една от тези институции наема служители от списък на успешно преминалите подбора кандидати, предоставен от EPSO.

 

Нашата визия е да осигурим на институциите на ЕС работна сила, която най-добре отговаря на техните нужди. Това се постига чрез въвеждане на висококачествени, ефикасни и ефективни процедури за подбор, както и иновативен подход.

Нашите стратегически насоки ще се ръководят от следните фактори:

 • Проактивност и насоченост към клиентите
 • Възприемане на новаторска нагласа и способност за предвиждане на тенденциите в откриването на таланти.
 • Използване на методи за подбор, които привличат разнообразни таланти.
 • Предлагане на каталог на услугите, отразяващи нуждите на институциите клиенти.
 • Гарантиране, че процедурите са ясни, прозрачни и достъпни за всички кандидати . Жалбите следва да бъдат по изключение и да се предприемат в духа на добрите административни практики.

Три основни принципа ще ръководят бъдещите действия на службата в стремежа ни да постигнем нашата визия:

 • Прецизност: EPSO се стреми да възприеме най-добрите методи за подбор, като тества подходящите компетенции с правилните тестове. Целта е да се насочи вниманието към най-подходящите кандидати и да се оцени тяхната работа в съответствие с най-добрите международни практики.
 • Гъвкавост: Процедурите на EPSO са все по-модулни и приспособими към специфичните изисквания на клиентите. Мненията и редовните вътрешни прегледи са неразделна част от този подход.
 • Бързина: Продължителността на конкурсите на EPSO намалява. Това се постига чрез прогнозиране и подобряване на работата на комисиите за подбор и на персонала, като се подобрява сътрудничеството с институциите клиенти и се рационализират процедурите за подбор, премахвайки от тях ненужните бюрократични елементи.

 

 • Почтеност — служителите на EPSO се доверяват един на друг, действат честно и добронамерено, като отчитат ясно в съзнанието си интересите на службата и на институциите клиенти.
 • Професионализъм — EPSO провежда процедурите за подбор по справедлив и ефикасен начин, като използва най-добрите практики и гарантира качество и удовлетвореност на клиентите чрез своите отдадени на работата и висококвалифицирани служители. EPSO е новаторска и динамична служба и се ангажира да реализира пълния си потенциал.
 • Качествена услуга — EPSO постоянно се стреми да предоставя своевременно на институциите клиенти отлични стандарти за обслужване. Тя постига това, като изслушва внимателно заинтересованите страни и постоянно подобрява работата си въз основа на обратна връзка.
 • Многообразие и уважение — EPSO отразява многообразието в своя екип и подкрепя всички членове на персонала, независимо от техния произход, да полагат усилия за постигане на общата цел. Уважителното професионално поведение е водещият принцип във всички работни отношения в EPSO.
 • Сътрудничество — EPSO насърчава сътрудничеството във вътрешен план и с всички заинтересовани страни. Службата изгражда партньорства за качество с цел подобряване на цялостната ефективност като доставчик на услуги. Платформите за съвместна работа се използват активно и се насърчават. По-дълбоки синергии, подкрепа за проактивността, ориентираност към клиента и развитие на култура на високи постижения.

Всяка година EPSO обработва средно по 46 000 кандидатури за около 1300 работни места в институциите на ЕС. Тестовете се провеждат на 24 езика – това е нещо уникално в сферата на подбора на персонал.

Информация за срещите с представители на интереси, проведени от директора на EPSO.

EPSO управлява уебсайта EU Careers за работа в ЕС, който съдържа информация за широката общественост относно процедурите на ЕС за подбор и конкурсите на EPSO на 24 езика. Следете EU Careers във FacebookTwitterLinkedIn и Instagram.

 

Вижте нашия видеоклип по-долу, за да научите за EPSO накратко: