Премини към основното съдържание

Администратори и експерти в областта на отбранителната промишленост и космическото пространство

Имате ли опит в областта на отбранителната промишленост и космическото пространство? Бихте искали да започнете международна кариера в мултикултурен и разнообразен екип? Ако отговорът е „да“, продължете да четете.

Европейската комисия търси администратори (AD 7) и експерти (AD 9) в областта на отбранителната промишленост и космическото пространство. Наетите специалисти ще работят главно в Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ на Европейската комисия (ГД DEFIS).

Предлагаме възможности за кандидати, които отговарят на един от посочените по-долу профили. Моля, имайте предвид, че можете да кандидатствате само за една област и за една степен в избраната област.

  • Област 1 — Отбранителна промишленост

Администратори (AD 7): Вашите основни задачи ще включват изготвяне и наблюдение на политиката на ЕС за вътрешния пазар в областта на отбранителната промишленост и отбраната, работа по определянето на приоритети за финансиране на европейските програми в областта на отбраната, наблюдение и анализ на технологиите и пазарните тенденции в областта на отбраната, разработване и наблюдение на дейности в подкрепа на предприемачеството и промишлеността на Съюза в областта на отбраната.

Експерти (AD 9): В допълнение към горепосочените задачи експертите ще водят преговори и ще следят сложни правни и административни споразумения, ще координират и наблюдават екипи и ще представляват Комисията в обсъжданията и преговорите с основните заинтересовани страни в сектора на отбраната.

  • Област 2 — Космическо пространство

Администратори (AD 7): Вашите основни задачи ще включват принос за развитието на космическата политика на ЕС и за изпълнението на космическата програма на Съюза и бъдещите свързани с космическото пространство програми, надзор на дейностите по космическата програма, разработване и наблюдение на дейности в подкрепа на предприемачеството и промишлеността на ЕС, разработване и мониторинг на действия за засилване на полезните взаимодействия на космическата политика и програма на ЕС с други политики на Съюза.

Експерти (AD 9): В допълнение към горепосочените задачи ще водите преговори и ще следите сложни правни и административни споразумения в областта на космическото пространство и ще координирате и наблюдавате екипи.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Мултикултурните, международни и многообразни екипи, от които се състоят институциите, работят заедно в полза на около 450 милиона граждани на ЕС и не само.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете задълбочено един от официалните езици на ЕСи задоволително английски език. Ще трябва също така да отговаряте на следните критерии, които се различават за различните области:

  • Администратори (AD7): Област 1/Област 2: Трябва да имате диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 4 години, последвана от най-малко 6 години професионален опит (или университетска диплома с продължителност най-малко 3 години, последвана от професионален опит с продължителност най-малко 7 години) като специалист в съответната област.
  • Експерти (AD9): Област 1/Област 2: Трябва да имате диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 4 години, последвана от най-малко 10 години професионален опит (или университетска диплома с продължителност най-малко 3 години, последвана от професионален опит с продължителност най-малко 11 години) като специалист в съответната област.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашите страници за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 16 юни 2022 г.