Премини към основното съдържание

Администратори в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони

Вие сте специалист в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони? Бихте искали да започнете международна кариера в мултикултурен и разнообразен екип? Ако отговорът е „Да“, прочетете по-долу.

Европейската комисия (ЕК) търси специалисти с професионален опит в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони. Назначените служители по политиките (степен AD 6) ще работят главно в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК (DG AGRI) в Брюксел.

Основните ви задачи ще са свързани с разработването на политики и ново законодателство, прилагането и управлението на съществуващото законодателство и програми, извършването на икономически анализи и предоставянето на политически перспективи. Също така ще преговаряте и/или ще следите търговски споразумения, ще участвате в дейности за оценка на изпълнението и добавената стойност за ЕС на мерките, за които отговаря ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, и ще представлявате ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в работните групи на Комисията, комитетите на ЕС, институциите на ЕС, международните организации и форуми.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС с познания по поне 2 езика на ЕС — отлично владеене на език 1 (един от 24-те официални езика на ЕС) и задоволителни познания по език 2 (английски или френски).

Необходимо е също да притежавате диплома за завършено висше образование по селско стопанство, както и поне 3 години професионален опит в областта (устойчиво селско стопанство, развитие на селските райони, горско стопанство, устойчиви природни ресурси, селскостопанска икономика, селскостопански пазари и търговия). Можете също така да кандидатствате, ако имате диплома за завършено висше образование с продължителност поне три години по произволна специалност и най-малко шест години професионален опит в областта.

Ако това отговаря на вашия профил, значи търсим точно човек като вас!

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашата страница за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 4 февруари 2021 г.