Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Асистенти в областта на финансите, счетоводството и цифровата комуникация

Picture showing 2 people in front of a computer

Имате ли опит в областта на финансите, счетоводството или комуникацията? Искали ли да започнете международна кариера в мултикултурен и разнообразен екип? Ако отговорът е „да“, продължете да четете.

Европейските институции търсят асистенти (AST 3) във всяка от областите по-долу. Моля, имайте предвид, че можете да кандидатствате само за една област.

  • Област 1 — Финансово управление
  • Област 2 - Счетоводство и финанси
  • Област 3 — Обществени поръчки
  • Област 4 — Графичен дизайн и създаване на визуално съдържание
  • Област 5 — Социални и цифрови медии
  • Област 6 — Уебадминистратор

Типичните служебни задължения, които успешно издържалите конкурса могат да очакват да изпълняват, са подробно описани в обявлението за конкурса.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на личностното и кариерното развитие. Мултикултурните, международни и многообразни екипи, от които се състоят институциите, работят заедно в полза на около 450 милиона граждани на ЕС и не само.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) се стреми да гарантира равни възможности и достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС, да владеете задълбочено един от официалните езици на ЕС и да владеете задоволително друг официален език на ЕС. Един от тези езици трябва да бъде английски.

Трябва също така да имате:

  • образователна степен, съответстваща на завършено образование след средното образование, с продължителност на обучението най-малко две години, удостоверена с диплома в избраната област, последвана от подходящ професионален опит с продължителност поне три години.

или

  • образователна степен, съответстваща на средно образование, удостоверена с диплома, даваща достъп до образование след завършено средно образование и последвана от подходящ професионален опит с продължителност поне шест години.

 

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашата страница за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 22 септември и приключва на 25 октомври 2022 г. в 12:00 ч. (брюкселско време).