Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Показатели, свързани с общите компетенции

Като щракнете върху бутоните по-долу, можете да намерите показатели, свързани с общите компетенции, измервани като част от Центъра за оценяване. 

За дадено упражнение всяка обща компетентност се състои от пет определени показателя — елементите, които се вземат предвид при оценката на дадена компетентност. Кандидатите се наблюдават поотделно за всеки показател и получават обща оценка, съответстваща на компетентността. Можете да разгледате основните показатели. 

(Останалите езикови версии ще бъдат добавени своевременно.)

За подробности относно тестовете, включени в конкретна процедура за подбор, вижте съответното обявление за конкурса или поканата за заявяване на интерес.

За повече информация и примери за тестовете, посетете страницата Примерни тестове.

Всички права запазени. Никоя част от информацията, публикувана на тази уебстраница, не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в база данни или система за извличане, нито да бъде предавана, под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на EPSO или както е изрично разрешено от закона.