Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Покана за изразяване на интерес

По-долу ще намерите консолидираната версия на поканата за заявяване на интерес, която обхваща първоначалната покана, публикувана на 5 януари 2017 г., както и всички поправки и допълнения, публикувани от тогава до 2019 г.

Важно: Консолидираната покана по-долу не включва допълнението, публикувано на 10 март 2022 г., с което към поканата бяха добавени профили в областта на управлението на сгради (EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022).

Референтен номер: 
EPSO/CAST/P/20/2018, EPSO/CAST/P/21/2019, EPSO/CAST/P/22/2019, EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022, EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017, EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017, EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017, EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017, EPSO/CAST/P/18/2017, EPSO/CAST/P/19/2018, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/6/2017, EPSO/CAST/P/9/2017, EPSO/CAST/P/5/2017