Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Нова рамка на ЕС за компетентностите

В новата рамка за компетентностите се определят компетенциите, които са от съществено значение за ефективното извършване на дадена работа, и се предоставя прозрачна информация за процедурата за подбор, като се поясняват очакваните качества, които кандидатите трябва да демонстрират по време на съответните тестове в рамките на конкурса.

Вижте по-долу новите общи компетенции за бъдещите тестове в Центъра за оценяване.