Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Situational competency-based interview (SCBI)

Като щракнете върху бутона/ите по-долу, ще намерите задачата за ситуационното интервю относно компетенциите, което е част от дистанционния център за оценяване за посочените конкурси. 

В задачата се описва работната ситуация, за която ще се отнася ситуационното интервю относно компетенциите.

За подробности относно тестовете, включени в конкретна процедура за подбор, вижте съответното обявление за конкурса или поканата за заявяване на интерес.

За повече информация и примери за тестовете, посетете страницата Примерни тестове.

Референтен номер: 
EPSO/AST/148/21 - EL, EPSO/AST/148/21 - ES, EPSO/AST/148/21 - ET, EPSO/AST/148/21 - GA, EPSO/AST/148/21 - IT, EPSO/AST/148/21 - PT