Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Ситуационно интервю относно компетенциите

Като щракнете върху бутона/ите по-долу, ще намерите задачата за ситуационното интервю относно компетенциите, което е част от дистанционния център за оценяване за посочените конкурси. 

В задачата се описва работната ситуация, за която ще се отнася ситуационното интервю относно компетенциите.

За подробности относно тестовете, включени в конкретна процедура за подбор, вижте съответното обявление за конкурса или поканата за заявяване на интерес.

За повече информация и примери за тестовете, посетете страницата Примерни тестове.

Референтен номер: 
EPSO/AD/376/20, EPSO/AD/377/20, EPSO/AD/379/20