Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 26/02/2020

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 5

Минимален резултат: 95,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 26/02/2020 - 16:40

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Madeja Leszek

Заместник-председател

Saliba Paul

De Sousa Conceição Isabel

Членове

Ortega Sánchez Aurora

Knudsen Morten

Auman Marnix

D'Ago Giuseppe

Doring Constantin

Van Acker Geert

Laboure Laurent

Rodriguez Vico Manuel

Arrazola Delgado Maria

Jarecsni Laszlo

Le Glaunec Jean-Stéphane

Mermety Frederic

Matelyte Giedre

Augustinov Boris Petru

Kuklis Tomas

Bracke Niels

Заместник-членове

 N/A

Post date: 12/09/2019 - 15:54

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 09/09/2019

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 15

Минимален резултат, необходим за допускане: 20​

Post date: 09/09/2019 - 15:32

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 02/07/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 15

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 20​

Post date: 08/07/2019 - 16:29

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 05/06/2019

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 25

Post date: 11/06/2019 - 15:37

Обявлението за конкурс за тази процедура за подбор е коригирано.

Можете да намерите поправката на това обявление в раздела „Важни документи“ на страницата на конкурса.

Post date: 07/02/2019 - 09:20