Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 27/04/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 3

Минимален резултат: 137,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 29/04/2021 - 10:32

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 15/02/2021

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 6

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Post date: 15/02/2021 - 16:48

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 03/07/2020

Брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 7

Няма минимален резултат – всички кандидати, които са преминали успешно тестовете (поне (27 точки), са поканени в центъра за оценяване.

Post date: 07/07/2020 - 17:20

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Pedro Cabral

Заместник-председател

Helena Cardoso

Членове

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Заместник-членове

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

Post date: 07/08/2019 - 16:43

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019

Number of candidates invited to the preliminary test: 26

Minimum score needed to be invited to the preliminary test: 10​

Post date: 21/06/2019 - 12:23

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 07/06/2019

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 36

Post date: 11/06/2019 - 16:37