Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на окончателните резултати от процедурата за подбор (допълнение) в EPSO профилите на кандидатите: 06/12/2021

Брой на кандидатите в списъка: 153

Минимален резултат: 61​

Допълнението към списъка ще бъде публикувано на нашия уебсайт в срок от около един месец от публикуването на окончателните резултати от процедурата за подбор в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 08/12/2021 - 15:25

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 09/07/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 150

Минимален резултат: 61​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 09/07/2021 - 14:38

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 31/03/2021

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 285

Минимален резултат, необходим за допускане: 27.260​

Post date: 31/03/2021 - 16:12

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Dalpozzo Luca

Заместник-председател

Dehon Pierre-Jacques
Thenner Birgitt
Schulz Stefan
Le Glaunec Jean-Stéphane
Debille Godelieve
Simelyte Ruta

Членове

Debille Godelieve
Saliba Paul
Sy Sarah Salome
Sievers Marc
Hoegel Jens
Tsoraklidis Lazaros
Mortelmans Patricia
Brazauskaite Rasa
Moren Abat Marta
Lymberis Andreas 
Karatari Evgenia
Pereira Anabela
Leroy Adriana
Czernecki Pawel
Calizzani Cristina
Patanè Sergio
Kancs D'Artis 
Rios Olmedo Ana
De Sousa Isabel
Lemoigne Brigitte
Belichina Svetlana
Russell Renata
Marincean Simona
Luque Perez Encarnacion
Abril Jimenez Raul Mario
Halici Daniel
Kolodziejak Andreas 
Peschieri Manola
Peressini Sonia
De Montis Cesare
Bernitz Tommi 
Duverger Stephanie
Siemaszko Magdalena
Passalacqua Roberto
Clema Corrado
Blanco Thomas Soledad
Anderson Marnie
Forbes Arthur
Lizaso Olmos Miguel
Ibanez Juan Nicolas
Gherasim Alexandru
De Azevedo E Bourbon Maria João
Del Rio Cumbreño Jorge
Wiesner Lale
Malangone Angelo
Rosenbaum Eckehard
Angulo Rodriguez Elvira Maria
Salici Giovanni
Palumbo Massimo

Заместник-членове

N/A

Post date: 11/09/2020 - 15:42

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 24/01/2020

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 294

Минимален необходим резултат: 27.260​

Post date: 18/02/2020 - 15:35

Публикуване на поканата за участие в теста „организация на текущата работа“ (e-tray) в EPSO профилите на кандидатите: 

Брой на кандидатите, поканени да участват в теста „организация на текущата работа“ (e-tray): 1519

Необходим минимален резултат от тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, за да получите покана за теста „организация на текущата работа“ (e-tray): 48,5​

Post date: 08/11/2019 - 11:27