Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 12/12/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 15

Минимален резултат: 115,5​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Post date: 12/12/2017 - 17:01

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 12/12/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 25

Минимален резултат: 110​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Post date: 12/12/2017 - 16:59

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 17/07/2017

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 46

Минимален резултат, необходим за допускане: 24​

Post date: 17/07/2017 - 15:53

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 10/05/2017

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 78

Минимален резултат, необходим за допускане: 18​

 

Post date: 19/05/2017 - 17:05

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Beatriz SANZ REDRADO

Заместник-председател

Brigitte LEMOIGNE

Членове

Godelieve DEBILLE
Mario PALMA
Lara DOBINSON
Ilias SOTIRCHOS
Jean Claude VENCHIARUTTI
Rita DI PROSPERO

Заместник-членове

Cvetelina CHOLAKOVA
Christelle GOULARD
Thomas STEIGER
Brigitte ERDMANN
Anton PENNEMAN
Diego RASETTI
Birgitt THENNER
Alexander GUGGEIS

 

Post date: 12/04/2017 - 16:08

EPSO/AD/323/16 - 2

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 16/03/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 45

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 24​

 

 

Post date: 17/03/2017 - 17:37

EPSO/AD/323/16 - 1

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 16/03/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 75

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 18​

 

Post date: 17/03/2017 - 17:29

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 06/02/2017

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 

Post date: 23/02/2017 - 14:51