Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

EPSO/AD/325/16 - DA - 2

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 14/07/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 11

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултатите от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Post date: 26/07/2017 - 14:45

EPSO/AD/325/16 - DA - 1

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 14/07/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 13

Минимален резултат: 160,5​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Post date: 26/07/2017 - 14:45

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Birgitte Stenkær JENSEN

Заместник-председател

Tarja MICHEJEFF

Членове

Frederik DUYM
Mads Nyegaard OUTZEN
Mojca ERJAVEC
Luca DALPOZZO
Godelieve DEBILLE
Dorthe PETERSEN
Gitte SCHMIDT

Заместник-членове

Paulina STENDERA-BZDELA
Marco BERNARDINI
Dorte REMAOUN
Amalie SØVANG
Dorte Thisted HIERL
Lena WESTBERG
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Post date: 16/06/2017 - 11:45

EPSO/AD/325/16 - 2

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 29/05/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 11

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Post date: 15/06/2017 - 14:41

EPSO/AD/325/16 - 1

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 29/05/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 17

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Post date: 15/06/2017 - 14:18

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 22/11/2016

Брой на кандидатите, поканени за участие в тестовете по превод:
Вариант 1 = 35
Вариант 2 = 25

Допускат се всички кандидати, които са издържали теста/тестовете и/или отговарят на условията за допустимост.

Post date: 23/01/2017 - 14:53