Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 21/02/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 8

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултатите от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Post date: 26/02/2018 - 16:17

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Stephanie RIDLEY

Заместник-председател

Lena WESTBERG

Членове

Monica FUENTES GARCIA
Lucio MASTROSIMONE
Josanne BONNICI
Amparo RUEDA BUESO
Alfonso CERCAS
Alessio LIMONET
Ino Mario GRECH
Silvia CANNALIRE

Заместник-членове

Jose Maria SUBRA ALFARO
Ilaria FUSILLI
Tania GRECH
Maria GOMEZ-LEAL
Sveva BARBAGALLO
Glorienne PORTELLI 

Post date: 06/11/2017 - 15:55

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 13/10/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 28

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Post date: 18/10/2017 - 13:28

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 04/04/2017

Number of candidates invited to the translation tests: 61

Minimum score needed in the admission tests to be invited to the translation tests: 44​

Post date: 19/04/2017 - 14:15

Брой кандидатури: 1022

 

Post date: 23/01/2017 - 15:46