Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 13/03/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 2

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 25/04/2019 - 11:02

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Vavrik, Peter

Ruppeka, Linda

Заместник-председател

Saliba, Paul

Le Glaunec, Jean-Stéphane

Членове

Diget, Mette

Arras, Moonika

Birzniece, Zane

Houen, Soeren

Stolfot, Ann

Granateka, Irena

Mangan, Francis

Gotovac, Miljenko

Ogrinc, Anze

O'Finneadha, Labhras

Vukotic, Sanja

Senk, Polona

Заместник-членове

Schmidt, Gitte

Allik, Mihkel

Grasis, Marks

Humphries, Michael

Mallene, Meelik

Dika, IlzeHade, Sean

Miskulin, Igor

Rogovič Bičić, Tanja

Abbott, Róisín

Groselj, Aljaz

Post date: 28/11/2018 - 17:34

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 03/08/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 3

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Post date: 03/08/2018 - 16:14

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 22/03/2018

Number of candidates invited to the translation tests: 7

All candidates who passed the test(s) and who fulfil the eligibility conditions are admitted.

Post date: 23/03/2018 - 10:44

Поради поддръжка, компютърната система за резервации няма да работи

От: 07/01/2018 - 03:00

До: 07/01/2018 - 14:00

Извиняваме се за причиненото неудобство.

 

Post date: 04/01/2018 - 14:02

Поради поддръжка, компютърната система за резервации няма да работи

От: 17/12/2017 - 12:00

До: 17/12/2017 - 14:00

Извиняваме се за причиненото неудобство.

 

Post date: 14/12/2017 - 14:24

Поради поддръжка, компютърната система за резервации няма да работи

От: 10/12/2017 - 14:00

До: 10/12/2017 - 20:00

Извиняваме се за причиненото неудобство.

 

Post date: 08/12/2017 - 17:03

Брой кандидатури: 34

Post date: 07/12/2017 - 15:12

Поради поддръжка е възможно да не можете да видите някои от нашите пробни тестове на уебсайта

от: 19/11/2017 - 15:00

до: 19/11/2017 - 17:00

Извиняваме се за неудобството.

 

 

Post date: 16/11/2017 - 16:42