Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 17/06/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 33

Минимален резултат: 106​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 17/06/2019 - 15:42

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

KLABUNDE Achim

Заместник-председател

DOCKSEY Chris

Членове

DE LOCHT Priscilla
SABBIONI Secondo
KAPSOSIDERI Xanthi
KALLENBERGER Ute
LAKANDER Malgorzata
ROBERT Romain
PALLA Luisa
GAYREL Claire

Заместник-членове

OTERO ZAPATA Reyes
CHIRA PASCANUT Constantin
GALVEZ VIA Rafael
SZABO Laszlo
KAMPOURAKI Dina

Post date: 11/02/2019 - 11:15

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 30/01/2019

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 99

Минимален резултат, необходим за допускане: 31​

Post date: 01/02/2019 - 09:52

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 04/12/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 90

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 31​

Post date: 13/12/2018 - 11:37

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 11/10/2018

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 263

Post date: 12/10/2018 - 16:30