Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 06/03/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 136

Минимален резултат: 61​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 08/03/2019 - 14:48

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 14/09/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 307

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Post date: 27/09/2018 - 16:52

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Dehon, Pierre-Jacques

Заместник-председател

Westberg, Lena
Jaracz, Aneta
Megalidis, Dimosthenis

Членове

Alves Dos Santos, Catherine
Bertolini, Elena
Bessi, Evangelia
Bruno, Stefana
Carnol, Johanna Anna
De Brabander, Liesbet
Debille, Godelieve
Decoutere, Dominiek
Dehoy, Jean-Marc
Delgado-Saez, Rogers
Delikari, Anastassia
Escofet Leon, Pilar
Fernandez Peinado, Manuel
Garzone, Luigi
Goulakis, Byron
Hock, Petra
Horgasz, Tamas
Ioannou, Efrosyni
Jaeger, Stephan 
Judge, Christina
Kitrimi, Chrissoula
Kreutz, Myriam
Krikelas-Passaris, Alexandros
Lemoigne, Brigitte
Lundquist, Cecilia
Marechal, Aude
Mendes Ribeiro, Maria Do Ceu
Miro Radua, Nuria
Molina Rojas, Noelia
Moselund, Liss
Olejnik, Marcin
Petrolati, Maria Adele
Placci, Giovanni
Pletschette, Suzette
Prousalidou, Poly
Rios Olmedo, Ana
Saliba, Paul
Sbordoni, Alessandra
Scheerens, Dominique
Serrano Jimenez, Carmen
Travaglia, Bettina
Tsoraklidis, Lazaros
Valldeoriola, Sandra
Zanchetta, Sandrine
Zogas, George

Заместник-членове

Lemoigne, Brigitte

Dehoy, Jean-Marc

Decoutere, Dominiek

Delikari, Anastassia

Zogas, George

Ioannou, Efrosyni

Kitrimi, Chrissoula

Judge, Christina

Moselund, Liss

De Brabander, Liesbet

Horgasz, Tamas

Delgado-Saez, Rogers

Mendes Ribeiro, Maria Do Ceu

Fernandez Peinado, Manuel

Pletschette, Suzette

Kreutz, Myriam

Serrano Jimenez, Carmen

Alves Dos Santos, Catherine

Petrolati, Maria Adele

Placci, Giovanni

Garzone, Luigi

Travaglia, Bettina

Post date: 20/09/2018 - 18:03

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 02/07/2018

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 305

Минимален необходим резултат: 69,947​

Post date: 04/07/2018 - 12:38

Брой кандидатури: 2311

Post date: 15/02/2018 - 12:34

Поради поддръжка EPSO профилите ще бъдат недостъпни

от: 07/12/2017 - 09:00

до: 07/12/2017 - 13:00

Извиняваме се за неудобството. 

Post date: 04/12/2017 - 14:11

Поради поддръжка EPSO профилите ще бъдат недостъпни

от: 01/12/2017 - 13:00

до: 01/12/2017 - 14:00

Извиняваме се за неудобството. 

Post date: 30/11/2017 - 15:38