Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 03/05/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 16

Минимален резултат: 115,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 03/05/2018 - 14:16

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Belge, Bénédicte

Заместник-председател

Galvez Via, Rafael

Членове

Torelli, Rosa
Salvetti, Elvio
Everaerts, Inge
Haemers, Franciscus
Sabbatucci, Gilles
Jarecsni, Laszlo 

Заместник-членове

Schermbach, Silvia
Smit, Mark
Marck, Genevieve
Stevant, Françoise

Post date: 14/11/2017 - 11:14

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 17/10/2017

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 44

Минимален резултат, необходим за допускане: 29​

Post date: 18/10/2017 - 13:32

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 03/07/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 47

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 29​

Post date: 03/07/2017 - 15:49

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 20/06/2017

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 462

Post date: 03/07/2017 - 15:47

Брой кандидатури: 707

Post date: 03/07/2017 - 15:45