Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 31/07/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 5

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 02/08/2018 - 15:47

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 26/01/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 21

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 5​

Post date: 05/02/2018 - 14:25

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 15/12/2017

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 26

Post date: 19/12/2017 - 11:38

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Marijana NIKOLIC

Заместник-председател

Christian WOLMERUD

Членове

Dorte HIERL THISTED
Srdan RAHELIĆ
Etleva CAMILLERI
Yvonne HOOGLAND
Spela TERBOVC
Jaana NIEMINEN-LINQUIST

Заместник-членове

Caspar CURDT-CHRISTIANSEN
Maja KUSAN
James BORG
Willem MEIJST
Tina GROSEL DAVIES
Paula CANDELL
Joseph CARUAN
Satu NIEMINEN
Liesbet DE BRABANDER
Frédéric QUEVY

Post date: 18/12/2017 - 10:52

Поради поддръжка е възможно да не можете да видите някои от нашите пробни тестове на уебсайта

от: 15/10/2017 - 15:00

до: 15/10/2017 - 17:00

Извиняваме се за неудобството.

 

Post date: 13/10/2017 - 17:18