Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как да променя датата за тестовете на компютър?

По време на периодите за запазване на дата и за явяване на тестовете можете да променяте датата на вашия тест с въпроси с избор между няколко отговора в зависимост от наличните места и при следните условия:

  • първо трябва да изчакате потвърждението за първоначалното запазване на дата да бъде качено във вашия EPSO профил (обикновено в рамките на 24 часа след запазването), тъй като то съдържа номера на потвърждението и кода, от който се нуждаете, за да промените запазената дата;
  • можете да променяте първоначално запазената дата до деня преди нея;
  • можете да избирате само измежду датите и часовете, показани в системата;
  • можете да променяте местоположението на центъра за провеждане на тестове (ако има свободни места в други центрове);
  • трябва да стигнете до последния екран на процедурата за промяна на датата — в противен случай остава в сила първоначално запазената дата;
  • трябва да разпечатате актуализираното потвърждение и да го представите в тестовия център. 

Системата за управление на резервации на Prometric е достъпна чрез връзката в потвърждението за запазване на дата във вашия EPSO профил.

Моля, вижте екранни снимки от всички етапи на процедурата за промяна на запазена дата.

 

Изключителни обстоятелства

При изключителни обстоятелства, например тежко заболяване, раждане на дете, смърт на съпруг, дете, родител, брат или сестра, EPSO може да разреши промяна на датата в зависимост от наличните места.

Не може да искате промяна на датата (включително при изключителни обстоятелства):

  • през последните 7 календарни дни от период за провеждане на тестове, по-дълъг от 14 календарни дни;
  • през последните 3 календарни дни от период за провеждане на тестове, не по-дълъг от 14 календарни дни.

Необходимо е незабавно да се свържете с EPSO, като посочите своя номер на кандидат и приложите всички съответни документи ( например медицинско свидетелство), които трябва да важат за запазената дата.

Ще бъдете уведомен веднага след като бъде взето решение, но имайте предвид, че само надлежно доказани и наистина изключителни обстоятелства ще бъдат взети под внимание.

Промяната на запазена дата не е възможна за тестовете по писмен превод, работата по казус, писмения тест в областта на конкурса и упражнението e-tray (организация на текущата работа).