Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какви са правилата за поведение в центровете за провеждане на тестовете на компютър?

Лицата, които не спазват посочените по-долу правила на поведение, може да не бъдат допуснати до центъра за провеждане на тестовете или да бъдат изведени от него и отстранени от следващите етапи на процедурата за подбор.

Трябва да спазвате правилника на тестовия център на Prometric (достъпен също и в центъра в деня на провеждане на тестовете) и да следвате всички инструкции на персонала.

Всяка тестова сесия се наблюдава от квестор и се записва с видеокамера. За да гарантират сигурна изпитна среда, квесторите правят редовни обиколки в помещението за тестовете по време на тяхното провеждане.

Храна и напитки могат да бъдат внасяни само в чакалнята, но не и в помещението, в което се провеждат тестовете. В тестовите центрове не се предлагат храна и напитки.

Трябва да се явите на тестовете без помощни материали или устройства, различни от тези, които са осигурени от тестовия център.

Всички забранени предмети (например часовници, листове и химикалки, книги, бележки, инструкции, куфарчета, чанти, калкулатори, компютри, лаптопи, таблети, мобилни телефони, MP3 плейъри, фотоапарати и т.н.) трябва да бъдат изключени (за устройствата, които издават звук) и да бъдат оставени в предвидените за целта шкафчета. За някои тестове по писмен превод (когато изрично е посочено в обявлението за конкурса) кандидатите имат право да донесат свои собствени речници. Моля, вижте често задавания въпрос Мога ли да си донеса речници за тестовете по писмен превод?

За целите на проверката за сигурност може да се наложи да махнете очилата си. 

Носенето на бижута в помещението за провеждане на тестовете е забранено, с изключение на сватбени и годежни пръстени.

Всички дрехи или бижута, които е разрешено да бъдат носени в помещението за провеждане на тестовете, трябва да останат на вас през цялото време. Свалените дрехи или бижута трябва да се съхраняват в предоставеното ви шкафче.

Prometric и EPSO не поемат каквато и да било отговорност за загубата или повреждането на собственост, внесена в тестовия център.

Тъй като бременните са освободени от проверката за сигурност със скенер, трябва да информирате персонала на Prometric, ако не желаете да бъдете подлагана на такава проверка.

Копирането или записването по някакъв начин на съдържанието на тестовете или публичното му оповестяване са строго забранени. Цялото съдържание остава собственост на EPSO.

Пушенето в тестовия център е строго забранено.

Говоренето в помещението, в което се провеждат тестовете, е забранено. Ако имате нужда от помощ, моля, информирайте квесторите, като вдигнете ръка.

Всяко грубо, обидно, унизително или заплашително поведение към служителите или към останалите кандидати няма да се толерира и може да доведе до отстраняването ви от конкурса.