Премини към основното съдържание

Как да подам заявление за покриване на пътни и/или дневни разходи?

Когато пристигнете в центъра за оценяване, моля, представете:

  • трите формуляра по-долу (попълнени и подписани);
  • копие на вашата лична карта (от двете страни, ако е приложимо) или паспорт;
  • документи за пътуване.

Следните документи се приемат като придружаващи документи:

  • самолет: бордна карта или копие от билета (само фактура не е достатъчна)
  • влак, автобус, кораб: копие от билета (само фактура не е достатъчна)
  • автомобил: оригинал на фактура за гориво и/или бележка за пътна такса (доказателството за извършено плащане трябва да е с дата не повече от 2 дни преди датата, на която кандидатът участва в тестовете в центъра за оценяване, и от път, водещ до центъра за оценяване).

Ако тези документи не бъдат предоставени, искането ще бъде отхвърлено.

  • фактура от хотел, ако имате право на покриване на част от разноските за настаняване (вж. раздел 6 от правилата).

Ако все още не разполагате с тези документи в деня на вашите тестове, можете да изпратите всички документи по пощата на адрес:

ако центърът за провеждане на тестовете е в Брюксел:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

или

ако центърът за провеждане на тестовете е в Люксембург:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Адресът във вашия EPSO профил трябва да е вашият официален адрес на местоживеене по време на процедурата за подбор. Съветваме ви да запазите копия от всички документи.

Когато участвате в тестове в център за оценяване можете, ако отговаряте на условията, да поискате връщане на част от вашите разходи за пътуване, но не и възстановяване на всички направени разходи (член 2). Освен това връщане на част от разноските по престоя се предвижда само ако тестовете в центъра за оценяване се провеждат в два последователни дни или в интервал от най-много три дни (член 6). Няма да получите никакво възстановяване на разходите за настаняване за нощувка преди или след тестовете в центъра за оценяване в съответствие с правилата по-долу:

Важно: Моля, имайте предвид, че разполагате с 3 месеца от датата на вашия тест за изпращане на пълното заявление за покриване на част от пътните /дневните разноски.

 

Важни документи:

- Формуляр за заявление за финансово участие в покриването на разходи

- Формуляр за правен субект: изберете „Физическо лице“

- Формуляр за финансова идентификация