Премини към основното съдържание

Какво представлява тестът за самооценка?

Question categories:

Преди да кандидатствате за някои процедури за подбор, от вас ще бъде поискано да направите тестове за самооценка.

 

Тези тестове ще ви помогнат да се запознаете с компютърните тестове за достъп, които се очаква да държите на първия етап от процедурата за подбор (например: тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене).

 

Тези тестове са инструмент за самооценка. Те не са елиминаторни. Резултатите не се регистрират или вземат предвид, ако решите да подадете кандидатура за конкурса.