Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Възстановяват ли се разходите за пътуване?

EPSO не възстановява разходите за пътуване във връзка с тестове, които се провеждат на компютър, или междинни/предварителни тестове (тестове с въпроси с избор между няколко отговора, упражнения e-tray и тестове по превод).

Кандидатите, поканени на тест за работа по казус или писмен тест в областта, които пребивават в държава извън ЕС, имат право да поискат възстановяване на част от пътните разноски, ако тези тестове са част от тестовете в центъра за оценяване (моля, проверете съответното обявление за конкурс).

Когато участвате в тестове в център за оценяване, може да имате право да поискате покриване на част от вашите разходи за пътуване, но не възстановяване на всички направени разходи (член 2). Освен това, що се отнася до разноските по престоя, възстановяване се предвижда само ако различните изпити в центъра за оценяване се провеждат в два последователни дни или са в интервал от максимум три дни (член 6). Няма да получите никакво възстановяване на разходите за настаняване за нощувка преди или след тестовете в центъра за оценяване в съответствие с правилата по-долу:

Важно: Моля, имайте предвид, че разполагате с 3 месеца от датата на вашия тест за изпращане на пълното заявление за покриване на част от пътните /дневните разноски).

По принцип, адресът по местопребиваване, посочен във вашия EPSO профил, ще бъде използван като основа за изчисляването на сумата.

Ако отговаряте на условията, моля:

Европейска служба за подбор на персонал
Пътни разноски на кандидатите
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

За повече информация относно кандидатстването за финансова помощ за пътни и/или дневни разходи, моля, вижте този въпрос по темата.