Премини към основното съдържание

Какво представлява центърът за оценяване?

Целта на центъра за оценяване е да бъдат оценени вашите общи компетенции посредством различни задачи, чието съдържание се одобрява от конкурсната комисия: работа по казус, устно представяне, структурирано интервю, интервю в дадена област, тест „организация на текущата работа“ и др. За подробна информация относно тестовете и езиците, на които се провеждат, вижте обявлението за конкурса. Моля, вижте тук повече информация за общите компетенции.

По време на всяко упражнение ще бъдете систематично наблюдаван/оценяван поне от двама обучени оценители. Вашият краен резултат се базира на оценките на всяка компетентност, проверена чрез упражненията в центъра за оценяване.

Поради организационни причини работата по казус може да бъде организирана в центрове за изпитване в държавите членки отделно от другите центрове за оценяване.

Останалите тестове в център за оценяване обикновено ще се провеждат дистанционно. По изключение определена част от изпитите в център за оценяване може да се провежда в Брюксел или Люксембург на адреса, съобщен в писмото за покана.