Премини към основното съдържание

Мога ли да кандидатствам, ако съм свръхквалифициран за позицията?

Question categories:

В обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес се посочват минималните изисквания по отношение на квалификациите и професионалния опит. В тях също така е описано и естеството на служебните задължения, които може да ви се наложи да изпълнявате.

Всеки, който отговаря на тези минимални изисквания и чиито квалификации/опит са подходящи за съответните задължения, може да кандидатства.

Моля, имайте предвид, че дори ако имате допълнителни квалификации и/или професионален опит, можете да бъдете назначен единствено в посочените в обявлението или поканата степен/функционална група и профил.

Например, ако имате висше образование, все пак можете да участвате в процедура за подбор на асистенти. Прочетете обаче внимателно естеството на служебните задължения, за да се уверите, че разполагате с подходящия опит и мотивация, необходими за тяхното изпълнение.