Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какво означават различните функционални групи?

Позициите за договорно наети служители включват широк кръг от работни места, за които се изисква различно равнище на квалификация. Те са разделени в четири функционални групи:

  • I. технически задачи и задачи по административно обслужване
  • II. деловодителски или секретарски задачи, офис управление и други подобни задачи
  • III. изпълнителни функции, изготвяне на проекти, счетоводство и други подобни технически задачи
  • IV. административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи.

Моля, вижте правилата на Европейската комисия за назначаване на договорно наети служители на английски, френски или немски език.