Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какви са задълженията на договорно наетите служители в институциите на ЕС?

Конкретните задължения зависят от профила, от който се интересувате. В приложение I към поканата за изразяване на интерес ще намерите подробно описание на задълженията по профили.

Договорно наетите служители се наемат за ограничен период от време, като първоначалният договор е за срок от 6—12 месеца.

В някои органи на ЕС е възможно договорът да бъде подновен за неопределен срок.