Премини към основното съдържание

Какво представлява конкурсната комисия?

При всяка процедура за подбор на постоянни служители се съставя отделна конкурсна комисия, която отговаря за подбора на кандидатите на всеки етап и за изготвянето на окончателния списък на успелите кандидати. Всяка конкурсна комисия се състои от длъжностни лица от институциите на ЕС и обикновено включва постоянни и временни членове. Постоянните членове обикновено са командировани от своята институция в EPSO за период от 2 до 4 години, за да се осигури последователност в процедурите за подбор. Временните членове се назначават за определена процедура за подбор с оглед например на техния технически или лингвистичен експертен опит.