Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какво представлява конкурсната комисия?

При всяка процедура за подбор на постоянни служители се съставя отделна конкурсна комисия, която отговаря за подбора на кандидатите на всеки етап и за изготвянето на окончателния списък на успелите кандидати. Всяка конкурсна комисия се състои от длъжностни лица от институциите на ЕС и обикновено включва постоянни и временни членове. Постоянните членове обикновено са командировани от своята институция в EPSO за период от 2 до 4 години, за да се осигури последователност в процедурите за подбор. Временните членове се назначават за определена процедура за подбор с оглед например на техния технически или лингвистичен експертен опит.