Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какво представлява обявлението за конкурс?

Институциите на ЕС подбират кандидати за работа на постоянен договор чрез конкурси на общо основание. Всеки от тези конкурси се обявява чрез публикуване на обявление за конкурс в Официален вестник на Европейския съюз, както и на уебсайта на EPSO. В обявлението за конкурса се предоставя пълно описание на търсения профил, минималните изисквания по отношение на образованието (и понякога професионалния опит) и се посочват тестовете и другите процедури за оценяване (предназначени за оценка на вашите професионални умения и редица основни компетенции), които ще се проведат в рамките на конкурса. Обявлението за конкурса включва и информация и указания за кандидатстването в конкурс на общо основание. По принцип обявлението за конкурса се публикува на първия ден от периода за кандидатстване.

EPSO смята, че с оглед на големия брой кандидати това е най-справедливият и най-прозрачният метод за подбор. Поради това не могат да се вземат предвид спонтанни кандидатури.