Премини към основното съдържание

Какво представлява конкурсът на общо основание?

Институциите на ЕС подбират кандидати за работа на постоянни трудови договори чрез открити конкурси. Те включват тестове и упражнения за оценка, чиято цел е определяне на професионалните умения и на редица основни компетенции на кандидатите. С оглед на големия брой кандидати, това е най-справедливата и прозрачна процедура за подбор. Това означава, че спонтанни кандидатури не могат да бъдат вземани предвид.